Toán Lớp 6: MỘT LỚP HỌC CÓ 28 NAM VÀ 24 NỮ. CÓ BAO NHIÊU CÁCH CHIA THÀNH NHIỀU TỔ SAO CHO SỐ NAM, SỐ NỮ Ở MỖI TỔ BẰNG NHAU. CÁCH CHIA NÀO ĐỂ MỖI TỔ

Question

Toán Lớp 6: MỘT LỚP HỌC CÓ 28 NAM VÀ 24 NỮ. CÓ BAO NHIÊU CÁCH CHIA THÀNH NHIỀU TỔ SAO CHO SỐ NAM, SỐ NỮ Ở MỖI TỔ BẰNG NHAU. CÁCH CHIA NÀO ĐỂ MỖI TỔ CÓ SỐ HỌC SINH ÍT NHẤT,LÚC ĐÓ MỖI TỔ CÓ BAO NHIÊU HỌC SINH NAM ,BAO NHIÊU HỌC SINH NỮ ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 6 tháng 2022-06-19T09:14:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. – Gọi số tổ chia được nhiều nhất là \x (\x là số tự nhiên) 
  – Chia 28 học sinh nữ vào x tổ nên 28 chia hết cho \x.
     Chia 24 học sinh nam vào x tổ nên 24 chia hết cho \x.
  ⇒ \x là ước chung của 24 và 28.
  Mà số tổ chia được là lớn nhất nên \x = ƯCLN (24; 28).
  – Ta có:   24 = 2$^{3}$. 3
                    28 = 2$^{2}$. 7
  – Vậy có thể chia được nhiều nhất thành 4 tổ.
       Khi đó mỗi tổ có 7 học sinh nữ và 6 học sinh nam.
  Chúc học tốt!  ^v^
  – Mong bn cho câu trả lời hay nhất + 5* + tym.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )