Toán Lớp 6: Một lớp học có 18 học sinh nam và 24 học sinh nữa. Cô giáo chủ nhiệm chia học sinh thành các tổ có số bạn nam băng nhau và nữ bằng nhau

Question

Toán Lớp 6: Một lớp học có 18 học sinh nam và 24 học sinh nữa. Cô giáo chủ nhiệm chia học sinh thành các tổ có số bạn nam băng nhau và nữ bằng nhau. Vậy phải chia lớp thàng nhiều nhất mấy tổ và theo cách đó số học sinh mỗi tổ là bao nhiêu nam, bao nhiêu nữa ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 2 tuần 2022-04-07T21:52:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a là số cách chia nhóm 
  Ta có : 28 chia hết cho a ; 24 chia hết cho a
  => a thuộc ƯC ( 28;24 )
  28=22. 2
  24=23.3
  ƯCLN ( 28;24 )= 22= 4
  ƯC (28;24 ) = Ư(4) = { 1 ; 2;4 }
  Vậy có thể chia được thành 1 nhóm ; 2 nhóm và 4 nhóm 
  Ta có : a thuộc ƯC ( 28 ; 24 ) 
  Cách chia   Số nhóm   Số Hs nữ ở mỗi nhóm  Số HS nam ở mỗi nhóm
         a                 1                         24                              28
         b                  2                        12                              14
         c                   4                         6                               7
  Vậy cách chia 4 có số Hs nam ( nữ ) trong mỗi nhóm ít nhất

 2. Gọi số tổ là x (tổ) (x \in N**)
  Theo đề :
  18 \vdots x
  24 \vdots x
  x nhiều nhất
  =>x = ƯCLNN(18;24)
  Ta có :
  18 = 2 . 3^{2}
  24 = 2^{3} . 3
  =>ƯCLNN(18;24) = 2 . 3 = 6
  =>x = 6 (tổ)
  =>Có thể chia nhiều nhất thành 6 tổ.
  <=>Có số học sinh nam là :
  18 : 6 = 3 (học     sinh)
  <=>Có số học sinh nữ là :
  24 : 6 = 4 (học    sinh)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )