Toán Lớp 6: Một lớp có 56 học sinh. Cô giáo muốn chia thành các tổ sao cho số học sinh trong mỗi tổ bằng nhau và số học sinh trong mỗi tổ không quá

Question

Toán Lớp 6: Một lớp có 56 học sinh. Cô giáo muốn chia thành các tổ sao cho số học sinh trong mỗi tổ bằng nhau và số học sinh trong mỗi tổ không quá 15 em. Có bao nhiêu cách chia số học sinh đó vào các tổ ? (Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 6 tháng 2022-06-15T23:44:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. nếu có 4 tổ thì một tổ có số học sinh là
  56 : 4 = 14 [ em ]
  đáp số : 14 em
   

 2. Giải đáp:
  5 cách
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Cách 1 : Chia làm 2 tổ ; mỗi tổ có 56:2 = 28hs
  Cách 2 : Chia làm 4 tổ; mỗi tổ có 56:4=14 hs
  Cách 3: Chia làm 7 tổ;mỗi tổ có 56 : 7=8hs 
  Cách 4 : Chia làm 8 tổ;mỗi tổ có 56 : 8=7hs
  Cách 5 : Chia làm 14 tổ : Mỗi tổ có 56:14=4 hs
  Cách 6: Chia làm 28 tổ ; mỗi tổ có 56:28=2 hs
  Vậy có 6 cách chia tổ nhưng số hs ở mỗi tổ không quá 15 em , vậy ta phải bỏ cách 1 nên ta còn 5 cách
  Xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )