Toán Lớp 6: Một lớp có 36 học sinh.cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm có số học sinh bằng nhau và nhiều hơn 1 người trong mỗi nhóm.hỏi có mấy các

Question

Toán Lớp 6: Một lớp có 36 học sinh.cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm có số học sinh bằng nhau và nhiều hơn 1 người trong mỗi nhóm.hỏi có mấy cách chia nhóm?mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 6 tháng 2022-06-11T11:22:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi những nhóm mà có thể chia được là x 
  Ta có : 36 chia hết cho x  
  ⇒ x ∈ ƯC ( 36 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 36 }
  ⇒ Có thể lớp thành chia theo 6 cách ( Không chia được lớp thành 36 nhóm do nếu chia vậy thì số học sinh trong mỗi nhóm sẽ có 1 học sinh ⇒ không thỏa mãn yêu cầu đề bài )
  Nếu chia lớp thành 1 nhóm thì mỗi nhóm có 36 học sinh
  Nếu chia lớp thành 2 nhóm thì mỗi nhóm có 18 học sinh
  Nếu chia lớp thành 3 nhóm thì mỗi nhóm có 12 học sinh
  Nếu chia lớp thành 4 nhóm thì mỗi nhóm có 9 học sinh
  Nếu chia lớp thành 6 nhóm thì mỗi nhóm có 6 học sinh
  Nếu chia lớp thành 9 nhóm thì mỗi nhóm có 4 học sinh
  Nếu chia lớp thành 12 nhóm thì mỗi nhóm có 3 học sinh
   

 2. Gọi số nhóm là a ( a \in NN )
  Theo đề bài , ta có : 36 \vdots a => a \in Ư(36) = \{ 1;2;3;4;6;9;12;18;36 \}
  Vậy số học sinh của mỗi loại nhóm là :
   36  : 1 = 36 ( nhóm phải trên 1 -> loại )
  36 : 2 = 18 ( hs )
  36 : 3 = 12 ( hs )
  36 : 4 = 9 ( hs )
  36 : 6 = 6 ( hs )
  36 : 9 = 4 (hs )
  36 : 12 = 3 ( hs )
  36 : 18 = 2 ( hs )
   36 : 36 = 1 ( số hs mỗi nhóm phải trên 1 -> loại )

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )