Toán Lớp 6: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 75m^2.Biết chiều dài của mảnh vườn là 15m a/Tính chu vi của mảnh vườn đó c/Một cái sân hình th

Question

Toán Lớp 6: Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 75m^2.Biết chiều dài của mảnh vườn là 15m
a/Tính chu vi của mảnh vườn đó
c/Một cái sân hình thoi có chu vi bằng chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó. Diện tích của cái sân và diện tích của mảnh vườn có bằng nhau không?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 2 tháng 2022-02-17T17:45:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. A) Chiều rộng khu vườn là:

  75:15= 5 (m)

  Chu vi khu vườn là:

  (15+5)×2= 40 (m)

  B) 

  to Chu vi hình thoi bằng chu vi mảnh vườn HCN

  => Chu vi hình thoi bằng 1 cạnh nhân với 4

  Vậy 1 cạnh hình thoi là :

  40 : 4 = 10 ( m )

  1 cạnh mảnh vườn HCN là 5 m 

  => Diện tích của hình thoi và mảnh vườn HCN không bằng nhau

 2. Chiều rộng là:
  75:15= 5 (m^2)
  Chu vi mảnh vườn là:
  (15+5)×2= 40 (m^2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )