Toán Lớp 6: Một xí ngiệp có khỏang 700 đến 800 công nhân biết rằng khi xếp hàng 15; 18; 24 đều dư 13. Tính số công nhân của xí nghiệp. Ai trả l

Question

Toán Lớp 6: Một xí ngiệp có khỏang 700 đến 800 công nhân biết rằng khi xếp hàng 15; 18; 24 đều dư 13. Tính số công nhân của xí nghiệp.
Ai trả lời đúng thì em sẽ vote 5 sao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 1 tháng 2022-03-19T20:52:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Một xí ngiệp có khỏang 700 đến 800 công nhân biết rằng khi xếp hàng 15; 18; 24 đều dư 13. Tính số công nhân của xí nghiệp.
  gọi số công nhân xí nghiệp là x
  khi xếp hàng 15; 18; 24 đều dư 13 nên ta áp dụng BCNN(15,18,24)
  15=3.5
  18=$3^{2}$ . 2
  24 = 3 . $2^{3}$ 
  BCNN(15,18,24)=$3^{2}$ .  $2^{3}$  . 5 = 9 . 8 . 5 =360
  BC(15,18,24)= B(360)= {360,720,1080,1440,…..}
  Vì 700 <x<800 nên x= 720
  bởi vì khi xếp hàng 15; 18; 24 đều dư 13 nên x = 720 + 13 = 733
  vậy số công nhân xí nghiệp là 733 công nhân

 2. Một xí ngiệp có khỏang 700 đến 800 công nhân biết rằng khi xếp hàng 15; 18; 24 đều dư 13. Tính số công nhân của xí nghiệp.
  gọi số công nhân xí nghiệp là x
  khi xếp hàng 15; 18; 24 đều dư 13 nên ta áp dụng BCNN(15,18,24)
  15=3.5
  18= 3² . 2
  24 = 3. 2³ 
  BCNN(15,18,24)= 3². 2³. 5 = 360
  BC(15,18,24)= B(360)= {360; 720; 1080; 1440,…..}
  Vì 700<x<800 nên x= 720
  bởi vì khi xếp hàng 15; 18; 24 đều dư 13 nên x = 720+13= 733
  Vậy số công nhân xí nghiệp là 733 công nhân

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )