Toán Lớp 6: một hình thang có đấy bé bằng 3*5 đáy lớn và chiều cao bằng 23m người ta mở rộng hình thang thì ra được hình chữ nhật có diện tích là 4

Question

Toán Lớp 6: một hình thang có đấy bé bằng 3*5 đáy lớn và chiều cao bằng 23m người ta mở rộng hình thang thì ra được hình chữ nhật có diện tích là 414m vuông. Tính diện tích hình thang ban đầu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 44 phút 2022-05-01T04:37:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều cao hình thang chính là chiều rộng hình chữ nhật bằng 23m
  Chiều dài HCN là:
  414:23=18(m)
  Chiều dài HCN chính là đáy lớn hình thang
  Chiều rộng HCN là:
  18×3:5=10,8(m)
  Diện tích hình thang:
  (10,8+18):2×23=331,2(m)
  ĐS: 331,2m

 2. Đáy lớn hình thang bằng chiều dài hình chữ nhật với chiều cao hình thang bằng chiều rộng hcn là:
  414:23=18(m)
  Đáy bé hình thang là:
  18:5.3=10.8(m)
  dt hình thang là:
  (18+10.8).23:2=331.2(m2)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )