Toán Lớp 6: Một hình thâng cân có diện tích là 40 cm vuông cạch bên là 5 cm tổng độ dài hai đáy gấp 4 lần cạnh bên tính chu vi và chiều cao của hì

Question

Toán Lớp 6: Một hình thâng cân có diện tích là 40 cm vuông cạch bên là 5 cm tổng độ dài hai đáy gấp 4 lần cạnh bên tính chu vi và chiều cao của hình thang đó . Giúp mình với mình cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Phương 6 tháng 2022-06-11T10:49:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  Tổng độ dài cạnh bên của hình thang cân  là : 
  5 × 4 = 20 (cm)
  Chiều cao của hình thang cân là :
  40 × 2 : 20 = 4 (cm)
  Chu vi của hình thang cân là :
  20 + 5 + 5 = 30 (cm)
  Đáp số : Chiều cao : 4 cm
                  Chu vi : 30 cm
  #thew#
   

 2. Giải đáp:
   Chiều cao : 4 cm
   Chu vi : 30 cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng độ dài cạnh bên là : 
  5 . 4 = 20 ( cm )
   Chiều cao là là : 
  40 . 2 : 20 = 4 ( cm )
   Chu vi là : 
  20+5+5 = 30 ( cm )  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )