Toán Lớp 6: Một hình thang cân có chu vi 12 m đáy bé 3m , đáy lớn dài hơn đáy bé 2m. Tính độ dài cạnh bên

Question

Toán Lớp 6: Một hình thang cân có chu vi 12 m đáy bé 3m , đáy lớn dài hơn đáy bé 2m. Tính độ dài cạnh bên, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 3 ngày 2022-04-19T07:55:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:4m
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: đáy lớn của hình thang cân có số m là :
                                                         3+2 =5(m)
                                           độ dài 2 cạnh bên có số m là  
                                                 12-3-5=4(m)
                                                             đáp số :4m

 2. Đáy lớn của hình thang cân là:
         3 + 2 = 5 (m)
  Độ dài 2 cạnh bên là:
         12 – 3 – 5 = 4 (m)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )