Toán Lớp 6: một đơn vị bộ đội của quân khu V được điều động về giúp nhân dân tỉnh quảng nam khắc phục hậu quả do lũ lụt vừa qua gây ra. để giúp đượ

Question

Toán Lớp 6: một đơn vị bộ đội của quân khu V được điều động về giúp nhân dân tỉnh quảng nam khắc phục hậu quả do lũ lụt vừa qua gây ra. để giúp được nhiều địa phương cùng một lúc đơn vị phải chia ra . nếu đơn vị chia mỗi tổ 10 người , 12 người hay 15 người thì đều ko thừa người nào . hỏi đơn vị bộ đội đó có bao nhiêu người ? biết rằng số người của đơn vị đó khoảng từ 200 đến 250
Giúp e với mọi người ơi hơn dài, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 6 tháng 2022-06-20T05:25:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gửi bn

  toan-lop-6-mot-don-vi-bo-doi-cua-quan-khu-v-duoc-dieu-dong-ve-giup-nhan-dan-tinh-quang-nam-khac

 2. Gọi số người trong đơn vị là: x, Ta có:
  x $\vdots$ 10 , x $\vdots$ 12 , x $\vdots$ 15 ⇒ x ∈ BC ( 10,12,15)
  Ta có: 10= 2.5
            12= 2².3
            15= 3.5
  ⇒ BCNN (10,12,15)= 2².3.5= 60
  ⇒ BC (10,12,15) ∈ {0, 60,120,180, 240, 300,….}
  mà 250 $\ge$ x $\ge$ 200
  ⇒ x= 240
  Vậy đơn vị bộ đội đó có : 240 người

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )