Toán Lớp 6: Một đội y tế gồm có 36 bác sĩ và 120 y tá. Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất bao nhiêu tổ để các bác sĩ và các y tá được chia đề

Question

Toán Lớp 6: Một đội y tế gồm có 36 bác sĩ và 120 y tá. Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất bao nhiêu tổ để các bác sĩ và các y tá được chia đều vào mỗi tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu y tá?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 1 tháng 2022-03-19T16:00:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số tổ chia được nhiều nhất là x $(đk x \neq 0)$ 
  Ta có:
  36 \vdots x
  120 \vdots x
  => x ∈ ƯCLN(36,120)
  36 = 2^2 . 3^2
  120 = 2^3 . 3 . 5
  => ƯCLN(36,120) = 2^2 . 3 = 12
  => x = 12
  Vậy số tổ chia được nhiều nhất là 12 tổ.
  Mỗi tổ có số bác sĩ là: 36 : 12 = 3 (bác sĩ)
  Mỗi tổ có số y tá là: 120 : 12 = 10 (y tá)
  Vậy mỗi tổ có 3 bác sĩ và 10 y tá

 2. Số tổ nhiều nhất chính là ƯCLN của số bác sĩ và y tá
  Ta có :
  36= 2^2 . 3
  120= 2^3 . 3 . 5
  ƯCLN ( 36,120 ) = 2^2 . 3 = 12
  Vậy có thể chia được nhiều nhất là 12 tổ
  Số bác sĩ mỗi tổ là: 36:12=3
  Số y tể mỗi tổ là:   120:12=10
  Vậy mỗi tổ có 3 bác sĩ và 10 y tá
  Chúc bạn học tốt
  Vote 5*, câu trả lời hay nhất, cảm ơn nhe bạn
  Cảm ơn bạn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )