Toán Lớp 6: Một đội y tế có 24 người bác sĩ và 208 người y tá. A)Có thể chia đội y tế thành nhiều nhất bao nhiêu tổ?biết mỗi tổ số y tá và bác sĩ

Question

Toán Lớp 6: Một đội y tế có 24 người bác sĩ và 208 người y tá.
A)Có thể chia đội y tế thành nhiều nhất bao nhiêu tổ?biết mỗi tổ số y tá và bác sĩ bằng nhau ?
B)Mỗi tổ có mấy bác sĩ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 20 phút 2022-06-15T20:50:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   gọi số tổ có thể chia nhiều nhất là a ( tổ ) ; a thuộc N*
  theo bài ra ta có :
  /24 chia hết cho a
  {208 chia hết cho a
  \ a lớn nhất
  =>a = ƯCLN (24,208)
  ta có :
  24=2^3.3
  208=2^4.13
  ƯCLN(24,208)=2^3=8
  mà a= ƯCLN(24,208)=8
  =>a= 8 (tổ )
  a) vậy có thể chia dội y tế thành 8 tổ
  b)mỗi tổ có số bác sĩ là :
  24 : 8 = 3( bác sĩ )
  ~ CHÚC BẠN HỌC TỐT ~

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a là số bác sĩ và y tá trong đội y tế
  Theo đề bài ta có
  24chia hết a , 208 chia hết a , a nhiều nhất
  => a là ƯClN
  24= 2³ . 3
  208=2^4 . 13
  ƯCLN (24,208)= 2³
                         = 8
  Vậy có thể chia nhiều nhất 8 tổ
  Mỗi tổ có số bác sĩ là
     24:8=3( bác sĩ )
  Mỗi tổ có số y tá là
    208:8=26( y tá)
        Đáp số: 3 bác sĩ trong mỗi tổ
                     26 y tá trong mỗi tổ
  Chúc bạn học tốt ạ ^^

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )