Toán Lớp 6: Một đội tình nguyệt có 24 nữ và 108 nam tham gia công tác tình nguyệt hè tại một xã. Có thể chia đội tình nguyệt đó nhiều nhất thành mấ

Question

Toán Lớp 6: Một đội tình nguyệt có 24 nữ và 108 nam tham gia công tác tình nguyệt hè tại một xã. Có thể chia đội tình nguyệt đó nhiều nhất thành mấy tổ để số nam và nữ được chia đều các tổ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 6 tháng 2022-06-19T06:44:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số đội có thể chia được nhiều nhất là: x
  Có:
  24 \vdots x
  108 \vdots x
  => x in ƯC(24,108)
  x lớn nhất
  => x = ƯCLN(24,108)
  ƯCLN(24,108) = 2^2 . 3 = 12
  => x = 12
  Vậy chia được nhiều nhất 12 đội

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là số tổ nhiều nhất có thể chia ( x thuộc N*) 
   Theo bài bài ra , ta có :
  x chia hết cho 24 ,  x chia hết cho 108 
    Nên x thuộc ƯC ( 24 , 108 )
  Mà x là lớn nhất . Do đó , x thuộc ƯCLN ( 24, 108 )
  Ta có :
                 24 = $2^3$ . 3 
               108 = $2^2$ . $3^3$ 
  ƯCLN ( 24 , 108 ) = $2^2$ . 3 = 12
    nên  x = 12
  Vậy có thể chia đội tình nguyện nhiều nhất thành 12 tổ 
  ~ học tốt ~
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )