Toán Lớp 6: Một đội thiếu niên khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 5 đều vừa đủ. Tính số đội viên biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 140 ?

Question

Toán Lớp 6: Một đội thiếu niên khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 5 đều vừa đủ. Tính số đội viên biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 140 ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 2 ngày 2022-12-22T16:21:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết + Dap an :
  Gọi số đội viên là 
     
  ⇒a∈BC(2;3;4;5)
  Ta có : 
  2=2
  3=3
  5=5
  BCN
   
  Vậy số đội viên là 
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số đội viên là x.
  => x vdots 2; 3; 5 => x ∈ BC(2; 3; 5)
  Và 100<x<140
  Ta có: BCNNNN(2; 3; 5)=2.3.5=30
  => BC(2; 3; 5)={0; 30; 60; 90; 120; 150;…}
  Vì 100<x<140
  => x=120
  Vậy có 120 đội viên.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )