Toán Lớp 6: Một đàn công tác có 48 bác sĩ và 60 y tá chia đều thành các nhóm. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm. Mỗi nhóm có mấy bác sĩ

Question

Toán Lớp 6: Một đàn công tác có 48 bác sĩ và 60 y tá chia đều thành các nhóm. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm. Mỗi nhóm có mấy bác sĩ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 2 tuần 2022-06-07T22:35:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    Gọi số nhóm chia được nhiều nhất là a(a \in NN*, nhóm)
    -> 60 \vdots a
          48 \vdots a
    -> a=ƯCLN(60;48)
    Mà 60=2^2 .3.5 
    48=2^4 .3
    -> ƯCLN(60;48)=a=2^2 .3=12
    -> Chia được nhiều nhất thành 12 nhóm
    Khi đó, mỗi nhóm có số bác sĩ là:
    48:12=4 (bác sĩ)

  2. Đáp án đúng là : 4 bác sĩ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )