Toán Lớp 6: một cửa hàng vừa nhập một số trúng,nếu đựng trong các loại khay chứa 10 trứng,12 trứng hoặc 15 trứng thì vừa đủ.Hỏi tổng số trứng vừa n

Question

Toán Lớp 6: một cửa hàng vừa nhập một số trúng,nếu đựng trong các loại khay chứa 10 trứng,12 trứng hoặc 15 trứng thì vừa đủ.Hỏi tổng số trứng vừa nhập vào cửa hàng là bao nhiêu, bết số trứng trong khoảng từ 350 đến 400, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 6 tháng 2022-06-21T02:37:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Gọi số trứng mà của hàng nhập về là x}$

  $\text{Ta có : x chia hết cho 10 ; 12 và 15 ⇒ x ∈ BC ( 10 ; 12 ; 15 )}$

  $ 10 = 2.5 ; 12 = 2^2 . 3 ; 15=3.5 ⇒ BCNN(10;12;15)=2^2.3.5=60 $

  $\text{x=BC(10;12;15)=B(60)={0;60;120;180;240;300;360;420;..} mà 350 ≤ x ≤ 400 ⇒ x = 360}$

  $\text{Vậy số trứng mà cửa hàng nhập về là 360 quả trứng}$

 2. Gọi số trứng là a

  Do số trứng đựng trong các loại khay chứa 10 trứng,12 trứng hoặc 15 trứng thì vừa đủ 

  ⇒ a chia hết cho 10, 12, 15

  ⇒ a∈BC(10,12,15)= {60, 120, 180, 240, 300, 360, 420}.

  Mà 350<a<400 ⇒ a= 360.

  Vậy số trứng nhập về là 360 quả.

  Học tốt <3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )