Toán Lớp 6: một cửa hàng bán quần áo niêm yết giá một chiếc áo áo sơ mi 350.000 đồng, quần tây 400.000 đồng một cái. do dang có c

Question

Toán Lớp 6: một cửa hàng bán quần áo niêm yết giá một chiếc áo áo sơ mi 350.000 đồng, quần tây 400.000 đồng một cái. do dang có chương trình khuyến mãi , một cái áo giảm 35.000 đồng và một cái quần giảm 40.000 đồng. Hỏi mẹ Lan mua 2 áo và mua 1 quần thì phải trả bao nhiêu tiền ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 2 tuần 2022-06-07T20:59:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiếc áo sơ mi sau giảm giá là:
   150000-(15%x150000)=127500 (đồng)
  Chiếc quần tây sau giảm giá là:
  350000-(15%x350000)=297500 (đồng)
  Số tiền bác Ba phải trả là:
  1275+297500=425000 (đồng)

 2. Bài giải:
  Giá một chiếc áo sơ mi sau khi giảm là:
  350.000 – 35.000 = 315.000 ( Đồng )
  Giá hai chiếc áo sơ mi sau khi giảm là:
  315.000 . 2 = 630.000 ( Đồng )
  Giá một chiếc quần sau khi giảm là: 
  400.000 – 40.000 =360.000 ( Đồng )
  Mẹ Lan mua 2 áo và mua quần thì phải trả số tiền là:
  630.000 + 360.000 = 990.000 ( Đồng )
                              Đ/S : 990.000 Đồng 
  Xin cái ctlhn nhé 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )