Toán Lớp 6: Một chiếc tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m, tàu tiếp tục lặn thêm 15 m. Hỏi khi đó tàu ngầm ở độ sâu là bao nhiêu mét? A. -35m

Question

Toán Lớp 6: Một chiếc tàu ngầm đang ở độ sâu 20 m, tàu tiếp tục lặn thêm 15 m. Hỏi khi đó tàu ngầm ở độ sâu là bao nhiêu mét?
A. -35m B. 35m C. 5m D. -5m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kiều Nguyệt 7 ngày 2022-04-14T12:49:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Số mét khi đó tàu ngầm ở độ sâu là :
             20 – 15 = -5 (m)

  2. Độ sâu của tàu là:
    -20 + ( -15 ) = -35 (m)
    Vậy tàu ngầm ở độ sâu -35 mét.
    => chọn a

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )