Toán Lớp 6: Một căn phòng có chiều dài là 7m và hơn chiều rộng 3m . Người ta lát căn phòng đó bằng các viên gạch hình vuộng có cạnh là 50cm . Tính

Question

Toán Lớp 6: Một căn phòng có chiều dài là 7m và hơn chiều rộng 3m . Người ta lát căn phòng đó bằng các viên gạch hình vuộng có cạnh là 50cm . Tính số viên gạch cần lát nền căn phifng đó , biết rằng diện tích các mạch vữa không đáng kể
NL:Biết đáp án rồi nhưng ko biết trình bày =vv, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 2 tháng 2022-12-19T10:21:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#Cat Đáng Yêu$
  Giải đáp:
  122 viên gạch
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi $28m^{2}$ =280000$cm^{2}$ 
  Diện tích căn phòng là:
  7.(7-3)=28($m^{2}$ )
  Diện tích của viên gạch là:
  50×50=2500 ($cm^{2}$ )
  Số viên gạch cần lát nền căn phòng đó là:
  280000:2500=122 (Viên)
  Đáp số:122 viên gạch

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\text{Đổi 50 cm = 0,5 m}$
  $\text{Chiều rộng cắn phòng đó là :}$
   $\text{7 – 3 = 4 (m)}$
   $\text{Diện tích căn phòng là :}$
   $\text{4 x 7 = 28 (m^2)}$
   $\text{Diện tích 1 viên gạch là :}$
   $\text{0,5 x 0,5 = 0,25 (m^2)}$
   $\text{Cần số viên gạch để lát nền căn phòng đó là :}$
   $\text{28 : 0,25 = 112 (viên gạch)}$
   $\text{Đáp số : 112 viên gạch.}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )