Toán Lớp 6: Mong các anh chị giúp em . Cho A = $\dfrac{1}{2}$ + $\dfrac{3}{2}$ + $(\dfrac{3}{2})^{2}$ + $(\dfrac{3}{2})^{3}$ + … $(\dfrac{3}{2})^

Question

Toán Lớp 6: Mong các anh chị giúp em .
Cho A = $\dfrac{1}{2}$ + $\dfrac{3}{2}$ + $(\dfrac{3}{2})^{2}$ + $(\dfrac{3}{2})^{3}$ + … $(\dfrac{3}{2})^{2012}$ và B = $(\dfrac{3}{2})^{2013}$ : 2
Tính `B – A`
Em hứa vote đầy đủ ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 1 tuần 2022-04-13T12:54:07+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

   B-A=-4*(3/2)^2013-1/2

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   A= 1/2 + 3/2 + (3/2)^2 + (3/2)^3 + …. + (3/2)^2012

   A*3/2 = [1/2 + 3/2 + (3/2)^2 + (3/2)^3 + …. + (3/2)^2012]*3/2

   A*3/2 = 3/4 + (3/2)^2 + (3/2)^3 + …. + (3/2)^2012 + (3/2)^2013

   A*3/2 – A = [3/4 + (3/2)^2 + (3/2)^3 + …. + (3/2)^2012 + (3/2)^2013]-[1/2 + 3/2 + (3/2)^2 + (3/2)^3 + …. + (3/2)^2012]

   A*3/2-A*1 = 3/4+[(3/2)^2-(3/2)^2]+[(3/2)^3-(3/2)^3)]+…+[(3/2)^2012-(3/2)^2012]+(3/2)^2013-(1/2+3/2)

   A*(3/2-1)  = 3/4+(3/2)^2013-4/2

   A*1/2           = 3/4+(3/2)^2013-2

   A*1              = [3/4+3/2*(3/2)^2012]*2-2

   A*1              = 3/4*2 + 3/2*(3/2)^2012*2-2

   A                 = 6/4 + (3/2*2)*(3/2)^2012-2

   A                 = 3/2-2 + 3*(3/2)^2012

   A                 = 1/2 +  3*(3/2)^2012

  Mà B = (3/2)^2013:2

        B = 3/2*(3/2)^2012 : 2

        B = (3/2:2)*(3/2)^2012

        B = 3*(3/2)^2012:4

  => B-A =  3*(3/2)^2012:4 – [1/2 + 3*(3/2)^2012] 

  => B-A =  [3*(3/2)^2012:4-3*(3/2)^2012] – 1/2

  => B-A =  -3/4*3*(3/2)^2012-1/2

  => B-A =  -3/2*2*3*(3/2)^2012-1/2

  => B-A = -2*3*[3/2*(3/2)^2012]-1/2

  => B-A = -6*(3/2)^2012-1/2

  => B-A = -4*3/2*(3/2)^2012-1/2

  => B-A = -4*(3/2)^2013-1/2

  Vậy B-A =-4*(3/2)^2013-1/2

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )