Toán Lớp 6: Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử? E 20; 24; 26;-..; 98; 100

Question

Toán Lớp 6: Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử?
E 20; 24; 26;……; 98; 100, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 3 tuần 2022-06-04T15:48:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tập hợp E có số phần tử là:
         (100-20):2+1= 41 ( phần tử )
  Vậy tập hợp E có 41 phần tử
  —————————–
  – Công thức: Cuối – đầu : khoảng cách + 1 
   

 2. E={20;22;24;26;. . .;98;100}
  ⇒ Tập hợp E có số phần tử là: (100-20):2+1=41 (phần tử)
  Vậy tập hợp E có 41 phần tử

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )