Toán Lớp 6: mọi người giúp mình với: [(8x-12):4].3 mũ 3= 3 mũ 6

Question

Toán Lớp 6: mọi người giúp mình với: [(8x-12):4].3 mũ 3= 3 mũ 6, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 1 tuần 2022-06-15T21:27:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   x = 15
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   [(8x – 12) : 4] . 3^3 = 3^6
  [ 4 . (2x – 3) : 4] = 3^6 : 3^3
  2x – 3 = 3^3
  2x – 3 = 27
  2x = 27 + 3
  2x = 30
  x= 30 : 2
  x = 15
  Vậy x = 15

 2. Giải đáp:
  x = 15 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  [(8x-12):4]*3^3 = 3^6
  ⇒ (8x-12):4 = 3^6 : 3^3
  ⇒ (8x-12):4 = 3^3
  ⇒ (8x-12):4 = 27
  ⇒ 8x – 12 = 27 · 4
  ⇒ 8x  -12 = 108
  ⇒ 8x = 108 + 12
  ⇒ 8x = 120
  ⇒ x = 120 : 8
  ⇒ x = 15
  Vậy x = 15

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )