Toán Lớp 6: mọi người giúp minh nha: 5 mũ 23.5 mũ x-1= 5 mũ 25

Question

Toán Lớp 6: mọi người giúp minh nha: 5 mũ 23.5 mũ x-1= 5 mũ 25, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 6 tháng 2022-06-11T07:31:36+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $x=3$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $5^{23}.5^{x-1}=5^{25}\\\Rightarrow5^{x-1}=5^{25}:5^{23}\\\Rightarrow 5^{x-1}=5^2\\\Rightarrow x-1=2\\\Rightarrow x=3$

 2. $5^2$$ ^3$. $5^x$$ ^-$$ ^1$ = $5^2$$ ^5$
  ⇒ $5^x$$ ^-$$ ^1$         = $5^2$$ ^5$ : $5^2$$ ^3$
  ⇒ $5^x$$ ^-$$ ^1$        = $5^2$
  ⇒ x – 1           = 2
  ⇒   x              = 2 + 1
  ⇒   x              = 3
               Vậy x = 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )