Toán Lớp 6: Mng tìm giúp em với ạ a) ƯCLN (90, 120) b) BCNN (24, 30)

Question

Toán Lớp 6: Mng tìm giúp em với ạ
a) ƯCLN (90, 120)
b) BCNN (24, 30), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 9 tháng 2022-03-02T02:42:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\text{a/ 30 ; b/ 120}$
  Lời giải và giải thích chi tiết
  $\text{a/ Ta có:}$
          90 = 2. 3². 5
          120 = 2³. 3. 5
  $\text{⇒ ƯCLN(90, 120) = 2. 3. 5 = 30}$
  $\text{b/ Ta có:}$
          24 = 2³. 3
           30 = 2. 3. 5
  $\text{⇒ BCNN(24, 30) = 2³. 3. 5 = 120}$
   

 2. a) Ta có :
  90 = 2 . 3^2 . 5
  120 = 2^3 . 3 . 5
  => ƯCLN ( 90 ; 120 ) = 2 . 3 . 5 = 30
  b) Ta có :
  24 = 2^3 . 3
  30 = 2 . 3 . 5
  => BCNN ( 24 ; 30 ) = 2^3 . 3 . 5 = 120
  #????????????????????????????????????????
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )