Toán Lớp 6: Mn ơi giúp em với ạ em cần gấp a)x-5674=26. b)82-x=13 c)18-x=50. d)11-(15+11)=x-(25-9)

Question

Toán Lớp 6: Mn ơi giúp em với ạ em cần gấp
a)x-5674=26. b)82-x=13
c)18-x=50. d)11-(15+11)=x-(25-9), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 1 tháng 2022-12-22T03:47:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)x-5674=26
               x=26+5674
        Vậy x=5700
   b)82-x=13
            x=82-13
     Vậy x=69
  c)18-x=50
          x=18-50
   Vậy x=-32
     d)11-(15+11)=x-(25-9)
            11-15-11=x-25+9
   (11-11)-15+25=x+9
      0    +(25-15)=x+9
              10       =x+9
             x          =10-9
            vậy x     = 1
  Chúc bạn học tốt ????

 2. #andy
  \[\begin{array}{l}
  a)x – 5674 = 26\\
  x = 26 + 5674\\
  x = 5700\\
  b)82 – x = 13\\
  x = 82 – 13\\
  x = 69\\
  c)18 – x = 50\\
  x = 18 – 50\\
  x =  – 32\\
  d)11 – \left( {15 + 11} \right) = x – \left( {25 – 9} \right)\\
  11 – 26 = x – 16\\
  \left( { – 15} \right) = x – 16\\
  x – 16 = \left( { – 15} \right)\\
  x = \left( { – 15} \right) + 16\\
  x = 1
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )