Toán Lớp 6: Mn giúp mik với nha mik cần gấp trong hôm nay Tìm số tự nhiên x lớn nhất bít rằng 21 chia hết cho x và 51 chia hết cho x

Question

Toán Lớp 6: Mn giúp mik với nha mik cần gấp trong hôm nay
Tìm số tự nhiên x lớn nhất bít rằng 21 chia hết cho x và 51 chia hết cho x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 31 phút 2022-06-20T16:59:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-6-mn-giup-mik-voi-nha-mik-can-gap-trong-hom-nay-tim-so-tu-nhien-lon-nhat-bit-rang-21-ch

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  21\vdotsx=>x∈Ư(21)
  51\vdotsx=>x∈Ư(51)
  =>x∈ƯCLN(21;51)
  51=17.3
  21=3.7
  =>ƯCLN(51;21)=3
  Vậy x=3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )