Toán Lớp 6: mn giúp em nhé em cảm ơn :))) 54 chia hết cho X , 270 chia hết cho X và 20 < X < 30

Question

Toán Lớp 6: mn giúp em nhé em cảm ơn :)))
54 chia hết cho X , 270 chia hết cho X và 20 < X < 30 _ _, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 1 tháng 2022-03-19T05:28:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   $x=27$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Có}$ $54$ \vdots $x$ $;$ $270$ \vdots $x$ => $x$ in \text{ƯC(54, 270)} 
  \text{Mà ƯCLN(54, 270) =}  $2$ $.$ $3^{3}$ $=$ $54$
  => \text{Ư(54) = ƯCLN(54; 270) =} {1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54}
  $\text{Mà}$ $20<x<30$ => $x=27$
  \text{Vậy} $x=27$
  @blink2k9

 2. Giải đáp:
  27
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì 54 chia hết cho x
       270 chia hết cho x
       20 < x < 30
  ⇒ x ∈ ƯC(54; 270)
  Ta có : 54 = 2.3³
             270 = 2.3³.5
  ƯCLN(54; 270) = 2.3³ = 54
  ƯC(54; 270) = {1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54}
  Vì 20 < x < 30 ⇒ x = 27

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )