Toán Lớp 6: Mn giúp e lm bài để ôn đề cương ạ Bài 1:tính giá trị biểu thức;tìm cách tính hợp lý a)21×23-3×7×(-17) b)42×3-7×[(-34)+18] c)13×(23-17)-

Question

Toán Lớp 6: Mn giúp e lm bài để ôn đề cương ạ
Bài 1:tính giá trị biểu thức;tìm cách tính hợp lý
a)21×23-3×7×(-17)
b)42×3-7×[(-34)+18]
c)13×(23-17)-13×(23+17)
Bài2:tính hợp lý
A)15×(-236)+15×235, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 2 tháng 2022-06-18T22:55:19+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. bài 1
  a) 21. 23 – 3. 7. (-17)
  = 21. 23 – 21. (-17)
  = 21. [23 – (-17)]
  = 21. (23 + 17)
  = 21. 40 
  = 21. 4. 10
  = (21. 4). 10
  = 84. 10
  = 840.
  b) 42. 3 – 7. [(-34) + 18]
  = 7. 6. 3 – 7. [(-34) + 18]
  = 7. 18 – 7. [(-34) + 18] 
  = 7. [18 – (- 34) – 18]
  = 7. [(18 – 18) + 34]
  = 7. (0 + 34)
  = 7. 34
  = 238.
  c)13.(23-17)-13.(23+17)
  =13.(23-23)-(17+17)
  =13.0-34
  =0-34
  =-34
  bài 2
  a)15. (-236) + 15.235 
  = 15. (-236 + 235) 
  = 15. [ – (236 – 235)]
  = 15. (-1) 
  = – 15
  xin hay nhất 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )