Toán Lớp 6: mik đang cần gấp các bn giúp mik nhé Tìm số tự nhiên x , biết 35-2x=29 a x=4 b x=32 c x=5 d x=3 Ngày sinh nhật của

Question

Toán Lớp 6: mik đang cần gấp các bn giúp mik nhé
Tìm số tự nhiên x , biết 35-2x=29 a x=4 b x=32 c x=5 d x=3
Ngày sinh nhật của bình là số nguyên tố nhỏ nhất có hai chữ số . Tháng sinh của bình là số nguyên tố lớn nhất có 1 chữ số . Hỏi bình sinh vào ngày tháng bao nhiêu ? A 11/7 B 13/7 C 11/9 D 13/9
Bác hùng làm hàng rào xung quanh một vườn rau hình vuông có độ dài cạnh là 5m . Tính độ dài của hàng rào đó . A 10m B 20m C 26m D 40 m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 7 tháng 2022-05-25T21:45:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1) Ta có :
  35-2x=29
  2x=35-29
  2x=6
  x=6:2
  x=3
  => Chọn D
  2) Ta có :
  Số nguyên tố nhỏ nhất có 2 chữ số là : 11
  Số nguyên tố lớn nhất có 1 chữ số là : 9
  Vậy Bình sinh vào ngày 11 tháng 9 $:11/9$
  => Chọn C
  3) Ta có :
  Độ dài của hàng rào đó là :
  5mxx4=20m
  => Chọn B
  Công thức tính chu vi  hình vuông : axx4=C

 2. Câu 1: D vì:
  35-2x=29
       2x=35-29
       2x=6
         x=3
  Câu 2: A vì:
  SNT nhỏ nhất có 2 chữ số là 11
  SNT lớn nhất có 1 chữ số là 7
   Câu 3: B vì:
  5m x 4=20m ( công thức tính chu vi hình vuông là: cạnh x 4
  Tick cho chị nha^^
  #KARUF.A

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )