Toán Lớp 6: Mẹ mua một thùng quả cam có khoảng từ 50 đến 70 quả, biết rằng khi mẹ xếp vào đĩa 5,6,10 đều vừa đủ.Tính số cam mẹ đã mua?

Question

Toán Lớp 6: Mẹ mua một thùng quả cam có khoảng từ 50 đến 70 quả, biết rằng khi mẹ xếp vào đĩa
5,6,10 đều vừa đủ.Tính số cam mẹ đã mua?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phượng Tiên 1 tuần 2022-06-15T17:50:17+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số quả cam là a thì a ∈ BC(5;6;10)  50≤a≤70
  Ta có BCNN(5;6;10) = 30
  a  {0;30;60;90;…}
  50≤a≤70 nên a =60

 2. Gọi số cam mẹ đã mua là x (điều kiện: 50 < x < 70 )
  x : bội chung (5,6,10)
  5 = 5
  6 = 2×3
  10 = 2×5
  ⇒ BCNN(5,6,10) = 5x3x2 = 30
  Bội chung 30 = { 30;60;90 }
      mà 50 < x < 70
  → x = 60 quả
   $#lichaengg$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )