Toán Lớp 6: mấy anh doraemon gúp em siêu nhân đi x-(36-x)=-48-12+112

Question

Toán Lớp 6: mấy anh doraemon gúp em siêu nhân đi
x-(36-x)=-48-12+112, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 3 tuần 2022-04-13T04:16:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#Paow$
  x-(36-x)=-48-12+112
  x-36+x=52
  2x-36=52
  2x=52+36
  2x=88
  x=88:2
  x=44
  -> Vậy x có giá trị là 44
   

 2. Giải đáp:
  x – (36 – x) = – 48 – 12 + 112
  x – 36 + x = – 48 – 12 + 112
  x + x = – 48 – 12 + 112 + 36
       2x = 88
         x = 88 : 2
         x = 44
  Vậy x = 44.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )