Toán Lớp 6: Lớp 6B có 40 học sinh. Để thực hiện dự án học tập nhỏ, cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm có số người như nhau, mỗi nhóm có nhiều hơn

Question

Toán Lớp 6: Lớp 6B có 40 học sinh. Để thực hiện dự án học tập nhỏ, cô giáo muốn chia lớp thành các nhóm có số người như nhau, mỗi nhóm có nhiều hơn 3 người. Hỏi mỗi nhóm có thể có bao nhiêu người?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 6 tháng 2022-06-19T05:30:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Giải thích các bước giai
  Gọi số người mỗi nhóm là x.
  Theo đề : 
  x∈Ư(40),3<x<40
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số người của mỗi nhóm là 
   Theo đề ta có:  và x>3
            Mà 
     mà 
   
   Vậy mỗi nhóm có thể chia ra  người
  #no copy
  #vhuyhoang0512
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )