Toán Lớp 6: Lan có một sợi dây ru băng màu hồng dài 4m, Lan muốn tặng cho bạn Mai một nửa. Em hãy tính số mét dây ru băng của bạn Mai?

Question

Toán Lớp 6: Lan có một sợi dây ru băng màu hồng dài 4m, Lan muốn tặng cho bạn Mai một nửa. Em hãy tính số mét dây ru băng của bạn Mai?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 6 tháng 2022-06-20T16:24:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   $2m$
  Giải thích:
  Một nửa tức là chia đôi
  Số mét dây ruy băng của bạn Mai là:
        $4:2=2m$
  Đáp số: $2m$

 2.  Số $m$ dây tuy băng của bạn Mai là:
       $4:2=2m$
  Đáp số: $2m$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )