Toán Lớp 6: Làm chi tiest nha mn,tại mik ko biết cách làm Mẹ có một số kẹo. Nếu mẹ chia thành 6 phần bằng nhau thì dư 3 cái. Hỏi với số kẹo đó, mẹ

Question

Toán Lớp 6: Làm chi tiest nha mn,tại mik ko biết cách làm
Mẹ có một số kẹo. Nếu mẹ chia thành 6 phần bằng nhau thì dư 3 cái. Hỏi với số kẹo đó, mẹ có thể chia thành 2 phần bằng nhau hay không ? Vì sao ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 6 tháng 2022-06-21T00:43:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi tổng số kẹo là x
  Các phần bằng nhau là a
  => x = 6a + 3
  3 không chia hết cho 2
  => x không chia hết cho 2
  Vậy với số kẹo đó thì không thể chia ra 2 phần bằng nhau
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu mẹ chia số kẹo thành $\text{6}$ phần bằng nhau thì dư $\text{3}$ cái nên số kẹo có dạng:
  $\text{a = 6k + 3}$
  Do: $\text{6}$ $\vdots$ $\text{2}$
  $\Rightarrow$ $\text{6k}$ $\vdots$ $\text{2}$
  $\text{3}$ $\not\vdots$ $\text{2}$
  $\Rightarrow$ $\text{a}$ $\not\vdots$ $\text{3}$
  Vậy mẹ không thể chia thành $\text{2}$ phần bằng nhau.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )