Toán Lớp 6: ko tính kết quả,xét xem tổng (hiệu)sau là số nguyên tố hay hợp số . A=4.25-2.24 B=19.21.23+21.25.27 C=15.19.37-225 D=5+5 mũ 2 + 5 mũ 3

Question

Toán Lớp 6: ko tính kết quả,xét xem tổng (hiệu)sau là số nguyên tố hay hợp số .
A=4.25-2.24
B=19.21.23+21.25.27
C=15.19.37-225
D=5+5 mũ 2 + 5 mũ 3 + 5 mũ 4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 3 ngày 2022-06-20T14:28:41+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:) A = 4 . 25 – 2 . 24
         = 2.50 – 2.24
         = 2.(50-24)
  Ta thấy A có ít nhất là 4 ước : 1; 2; 50-24; 4.25 – 2.24
  => A là hợp số
  b) B = 19 . 21 . 23 + 21 . 25 . 27
         = 21.(19.23 + 25.27)
  Ta thấy Bcó ít nhất là 4 ước: 1; 21; 19.23+25.27; 19.21.23+21.25.27
  => B là hợp số
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )