Toán Lớp 6: Khu vườn của bác Tám có chu vi và diện tích lần lượt là 110m, 750m2. Biết giá xây rào một mét tới là 150 nghìn đồng. Hỏi bác Tám cần tr

Question

Toán Lớp 6: Khu vườn của bác Tám có chu vi và diện tích lần lượt là 110m, 750m2. Biết giá xây rào một mét tới là 150 nghìn đồng. Hỏi bác Tám cần trả bao nhiêu tiền để xây rào cho cả khu vườn., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 2 tháng 2022-03-01T15:46:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Số tiề cần phải trả là:

    150000xx110=16500000(đồng)

  2. Bác Tám cần trả số tiền để xây rào cho cả khu vườn là:

              150 000 xx 110 = 16 500 000 (đồng)

    Đáp số: 16 500 000 đồng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )