Toán Lớp 6: Không tính hãy cho biết: Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 9 không? Vì sao a) A = 81 + 198 + 2890 b) B = 2376 – 13.9 c) C = 1012 + 7 d) D

Question

Toán Lớp 6: Không tính hãy cho biết: Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 9 không? Vì sao a) A = 81 + 198 + 2890 b) B = 2376 – 13.9 c) C = 1012 + 7 d) D = 102021 + 8, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 1 tháng 2022-12-21T00:16:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  ↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  Ta có:
  81\vdots9
  198\vdots9
  2890\vdots9
  ⇒81+198+2890\vdots9
  b) 
  Ta có:
  2376\vdots9
  9\vdots9
  ⇒13.9\vdots9
  ⇒2376
  c)
  Ta có:
  1012cancel(vdots)9
  7cancel(vdots)9
  =>1012+7cancel(vdots)9
  d)
   Ta có:
  102021cancel(vdots)9
  8cancel(vdots)9
  =>102021+8cancel(vdots)9

 2. a) Ta có :
  81vdots9
  198vdots9
  2890cancel(vdots)9
  =>81 + 198 + 2890cancel(vdots)9
  b) Ta có :
  2376vdots9
  9vdots9
  =>13.9vdots9
  =>2376 – 13.9 vdots9
  c) Ta có :
  1012cancel(vdots)9
  7cancel(vdots)9
  =>1012+7cancel(vdots)9
  d) Ta có :
  102021cancel(vdots)9
  8cancel(vdots)9
  =>102021+8cancel(vdots)9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )