Toán Lớp 6: Khối 6 của một trường có chưa đến 400 học sinh. Khi xếp hàng 10; 12; 15 vừa đủ. Tính số học sinh khối 6.

Question

Toán Lớp 6: Khối 6 của một trường có chưa đến 400 học sinh. Khi xếp hàng 10; 12; 15 vừa đủ. Tính số học sinh khối 6., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 6 tháng 2022-05-25T23:23:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số học sinh khối 6 là x
  Vì xvdots10;xvdots12;xvdots15
  =>x inBC(10;12;15)
  Ta có :
  10=2.5
  12=2^2. 3
  15=3.5
  =>BCN N(10;12;15)=2^2. 3.5=60
  =>B(60)=BC(10;12;15)={0;60;120;180;240;300;360;420;……………….}
  Mà x<400;xne0
  =>x={60;120;180;240;300;360}
  Vậy số học sinh khối 6 là 60;120;180;240;300 hoặc 360
   

 2. Gọi số học sinh là : a(a <= 400 ) (a in N  )
  a vdots 10,12,15
  ⇒ a in BC(10,12,15)
  10 = 2*5
  12 = 2^2 * 3
  15 = 3 * 5
  BCNNN(10,12,15) = 2^2*3*5 = 60
  BC(10,12,15) = B(60) = { 0 ; 60 ; 120 ; 180 ; 240 ; 300 ; 360 ; … }
  Vì a <= N nên a =  { 0 ; 60 ; 120 ; 180 ; 240 ; 300 ; 360 ; … }  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )