Toán Lớp 6: Khối 6, 7 và 8 lần lượt có 200 học sinh, 270 học sinh và 240 học sinh xếp thành các hàng dọc để diễu hành sao cho số hàng dọc của mỗi k

Question

Toán Lớp 6: Khối 6, 7 và 8 lần lượt có 200 học sinh, 270 học sinh và 240 học sinh xếp thành các hàng dọc để diễu hành sao cho số hàng dọc của mỗi khối là như nhau. Có thể xếp nhiều nhất thành mấy hàng dọc để mỗi khối đều không có ai lẻ hàng? Khi đó ở mỗi hàng dọc của mỗi khối có bao nhiêu học sinh ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 7 ngày 2022-04-14T12:49:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số hàng nhiều nhất là a ( a E N* ; a lớn nhất )

  200 học sinh, 270 học sinh và 240 xếp thành các hàng dọc sao cho số hàng dọc của mỗi khối là như nhau nên 

  x = UCLN ( 200,240,270 )

  200 = 2^3 . 5^2

  240 = 2^4 . 3 . 5

  270 = 2 . 3^3 . 5 

  => UCLN ( 200,240,270 ) = 2 . 5 = 10

  => x = 10

  Số học sinh của mỗi hàng dọc của khối 6 là :

  200 : 10 = 20 ( học sinh )

  Số học sinh của mỗi hàng dọc của khối 7 là :

  240 : 10 = 24 ( học sinh )

  Số học sinh của mỗi hàng dọc của khối 8 là :

  270 : 10 = 27 ( học sinh )

  Vậy có thể xếp thành nhiều nhất : 10 hàng dọc

         Mỗi hàng dọc của khối 6 có : 20 học sinh

         Mỗi hàng dọc của khối 7 có : 24 học sinh

         Mỗi hàng dọc của khối 8 có : 27 học sinh

  Xin hay nhất ạ

 2. Tham khảo:

  Gọi số hàng dọc là x ( x \in NN^(**) )

  200; 270; 240 \vdots x và x là lớn nhất

  => x \in Ư CLN(200; 270; 240)

  Ta có:

  200 = 2^3 * 5^2

  270 = 2 * 3^3 * 5

  240 = 2^4 * 3 * 5

  => Ư LN(200; 270; 240) = 2 * 5 = 10

  Vậy chia được 10 hàng dọc

  Mỗi hàng có số học sinh khối 6 là:

  200 : 10 = 20 ( học sinh ) 

  Mỗi hàng có số học sinh khối 7 là:

  270 : 10 = 27 ( học sinh )

  Mỗi hàng có số học sinh khối 8 là:

  240 : 10 = 24 ( học sinh )

  #Sad

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )