Toán Lớp 6: Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây? A. Lịch sử loài người. B. Hoá học và Sinh học. C. Khoa học Trái Đất và Thiên văn

Question

Toán Lớp 6: Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?
A. Lịch sử loài người.
B. Hoá học và Sinh học.
C. Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.
D. Vật lí học.
(0.5 Điểm)
Khtn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 6 tháng 2022-06-11T13:42:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  text{Khoa học tự nhiên Bao gồm : }
  text{- Hoá học và Sinh học.}
  text{- Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.}
  text{-  Vật lí học.}
  text{từ điều trên , ta chọn : A}

 2. Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?
  A. Lịch sử loài người.
  B. Hoá học và Sinh học.
  C. Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.
  D. Vật lí học.
  Vì lịch sử loài người không bao gồm những gì liên quan đến khoa học tự nhiên .
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )