Toán Lớp 6: Khi chia số tự nhiên M cho 12 ta đc số dư là 10.Hỏi M cs chia hết cho 2,cho 3,cho 4 ko?

Question

Toán Lớp 6: Khi chia số tự nhiên M cho 12 ta đc số dư là 10.Hỏi M cs chia hết cho 2,cho 3,cho 4 ko?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 6 tháng 2022-06-20T06:28:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì M chia 12 dư 10 nên ta có: M=12×k+10
  Ta có :
  M=12×k+10=2×6k+2×5=2×(6k+5)
  ⇒M chia hết cho 2
  Lại có:
  M=12×k+10=3×4k+3×2+1=3×(4k+2)+1
  ⇒M chia 3 dư 1. M ko chia hết cho 3
  Lại có:
  M=12×k+10=4×3k+4×2+2=4×(3k+2)+2
  ⇒M chia 4 dư 2. M ko chia hết cho 4.

 2. Giải đáp:
  Vì M chia cho 12 dư 10, nên ta viết M = 12.k + 10.
  M = 2.6.k + 2.5 = 2.(6k +5) chia hết cho 2
  Ta có: M = 3.4.k + 3.3 + 1 = 3.(4k + 3) + 1
  ⇒ M chia 3 dư 1. 
  ⇒ M không chia hết cho 3.
   Ta có : M = 4.3.k + 4.2 + 2 = 4 (3k + 2) + 2 
  ⇒ M chia 4 dư 2. 
  ⇒ M không chia hết cho 4.
  Vậy M chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 3 và cho 4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )