Toán Lớp 6: khi chia một số tự nhiên gồm 3 chữ số như nhau cho một số tự nhiên gồm 3 chữ số như nhau nhưng khác số bị chia, ta được thương là 2 và

Question

Toán Lớp 6: khi chia một số tự nhiên gồm 3 chữ số như nhau cho một số tự nhiên gồm 3 chữ số như nhau nhưng khác số bị chia, ta được thương là 2 và còn dư . Nếu xóa một chữ số ở số bị chia và xoát một chữ số ở số chia thì thương của phép chia vẫn bằng 2 nhung số dư giảm hơn trước là 100.Tìm số bị chia và số chia lúc đầu.
giúp e vs ạ e đag cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 6 tháng 2022-06-21T07:27:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   247
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Lời giải:
   Số bị chia là 247.
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )