Toán Lớp 6: kết quả phép tính nào dưới đây là số nguyên tố: A. 15 – 5 + 1 B. 7 . 2 + 1 C. 14 . 6 : 4 D. 6.4 – 12 . 2 Phân tích số 40 ra thừa số

Question

Toán Lớp 6: kết quả phép tính nào dưới đây là số nguyên tố:
A. 15 – 5 + 1
B. 7 . 2 + 1
C. 14 . 6 : 4
D. 6.4 – 12 . 2
Phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố ta được kết quả đúng là
A. 2.4.5
B. 2^3.5
C. 5.8
D.4.10
Cho hình bình hành ABCD có AB = 5 cm, AD = 7 cm. Chu vi hình bình hành ABCD là
A. 24 cm
B. 12 m
C. 36 cm
D. 48 cm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hải Phượng 6 tháng 2022-05-25T18:21:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. kết quả phép tính nào dưới đây là số nguyên tố:
  A. 15 – 5 + 1
  B. 7 . 2 + 1
  C. 14 . 6 : 4
  D. 6.4 – 12 . 2
  – ( Vì 15 – 5 + 1 = 11, 11 là số nguyên tố )
  Phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố ta được kết quả đúng là
  A. 2.4.5
  B. 2^3.5
  C. 5.8
  D.4.10
  Cho hình bình hành ABCD có AB = 5 cm, AD = 7 cm. Chu vi hình bình hành ABCD là
  A. 24 cm
  B. 12 m
  C. 36 cm
  D. 48 cm
  – ( Lấy (5 + 7) . 2 = 24cm)

 2. Câu 1:
  A = 15 – 5 + 1
  A = 11
  B = 7 . 2 + 1
  B = 15
  C = 14 . 6 : 4
  C = 21
  D = 6 . 4 – 12 . 2
  D = 0
  => Phép tính có kết quả là số nguyên tố là A
  Câu 2:
  40 = 2^3 . 5
  => Giải đáp B
  Câu 3:
  Chu vi hình bình hành ABCD là:
  (5 + 7) . 2 = 24 (cm)
  => Giải đáp A

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )