Toán Lớp 6: Kết quả phép tính 3008^3008:3008^3007 là:

Question

Toán Lớp 6: Kết quả phép tính
3008^3008:3008^3007
là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 1 tuần 2022-01-14T15:30:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $3008^{3008}:3008^{3007}$

  $=3008^{3008-3007}$

  $=3008^1$

  $=3008$

 2. Giải đáp: $3008^{3008}:3008^{3007}=3008$

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $3008^{3008}:3008^{3007}$

  $={3008^{ 3008 − 3007}}$

  $={ 3008^{ 1}}$

  $={3008}$

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )