Toán Lớp 6: Julie đang chuẩn bị một bài phát biểu cho lớp học của mình. Bài phát biểu của cô ấy phải kéo dài từ nửa giờ đến ba phần tư giờ. Tốc độ

Question

Toán Lớp 6: Julie đang chuẩn bị một bài phát biểu cho lớp học của mình. Bài phát biểu của cô ấy phải kéo dài từ nửa giờ đến ba phần tư giờ. Tốc độ nói lý tưởng là 150 từ mỗi phút. Nếu Julie nói ở tốc độ lý tưởng, thì cô ấy sẽ nói được khoảng bao nhiêu từ?
A
4350
B
3000
C
2250
D
5650
E
4200
giúp em ạ em cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 2 ngày 2022-04-19T07:39:50+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 3/4 giờ = 45 phút; nửa giờ = 30 phút
  Cô ấy nói được khoảng :
  [ ( 150 xx 45 ) + ( 150 xx 30 ) ] : 2 = 5625 ( từ )
  ⇒ gần nhất là bằng 5650 từ
  ⇒ D

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )