Toán Lớp 6: Hướng ứng ngày hội Sách, thư viện trường THCS phát động phòng trào “Góp một cuốc sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay” đến học sinh toàn

Question

Toán Lớp 6: Hướng ứng ngày hội Sách, thư viện trường THCS phát động phòng trào
“Góp một cuốc sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay” đến học sinh toàn trường. Em hãy tính số
sách mà khối 6 quyên góp được. Biết rằng khi xếp số sách đó thành từng bó 10 cuốn, 12
cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ và số sách trong khoảng 200 đến 500., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 2 ngày 2022-12-21T08:23:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta gọi số sách là x
  x \vdots 10;12;18
  200<x<500
  =>x in BC(10;12;18);200<x,500
  Ta có:
  10=2.5
  12=2^2 .3
  18=2 .3^2
  =>BCNN(10;12;18)=2^2 .3^2 .5=180
  =>BC(180)=B(180)={0;180;360;540;…}
  Mà 200<x<500
  Số sách của khối 6 góp được 360 quyển

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là số sách mà khối 6 quyên góp được 
  Có:Biết rằng khi xếp số sách đó thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ
  = > x \vdots 18, x \vdots 10 và x \vdots 12
  = > x ∈ BC(18;10;12)
  18 = 2 . 3^2
  10 = 2 . 5
  12 = 2^2 . 3
  = > BCNN(18;10;12) = 2^2 . 3^2 . 5 = 180
  = > BC(18;10;12) = B(180) = {0;180;360;540;…}
  Mà 200 <x <500
  = > x = 360
  Vậy số sách mà khối 6 quyên góp được là 360 cuốn

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )