Toán Lớp 6: Học sinh khối 6 có 195 nam và 117 nữ tham gia lao động . Thầy phụ trách muốn chia ra thành các tổ sao cho số nam , nữ mỗi tổ bằng nhau

Question

Toán Lớp 6: Học sinh khối 6 có 195 nam và 117 nữ tham gia lao động . Thầy phụ trách muốn chia ra thành các tổ sao cho số nam , nữ mỗi tổ bằng nhau . Hỏi có thể chia thành nhiều nhất mấy tổ ? Mỗi tổ có bao nhiêu nam , bao nhiêu nữ ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 8 tháng 2022-04-19T08:50:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  Số tổ thầy phụ trách chia được nhiều nhất là a tổ.
  Cần tìm số a thỏa mãn    đều chia hết cho  và số đó có giá trị lớn nhất. Hay  là ƯCLN(195; 117).
   
  ƯCLN (195; 117) = 
  Vậy thầy giáo có thể chia được nhiều nhất 39 tổ.
   Mỗi tổ có số nam là :
   (bạn nam)
  Mỗi tổ có số bạn nữ là :
  (bạn nữ)
  Vậy có thể chia nhiều nhất 39 tổ. Mỗi tổ có 5 bạn nam và 3 bạn nữ.
  Cho mình 5 sao nhé
   

 2. Số tổ thầy phụ trách chia được nhiều nhất là a tổ.
  Cần tìm số a thỏa mãn  và  đều chia hết cho  và số đó có giá trị lớn nhất. Hay  là ƯCLN(195; 117).
  Mà 
  ƯCLN (195; 117) =  
  Vậy thầy giáo có thể chia được nhiều nhất 
  Mỗi tổ có số nam là :
  195:39=5 ( nam)
  Mỗi tổ có số bạn nữ là :
  117:39=3 ( nữ)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )