Toán Lớp 6: học sinh của 1 trường học khi xếp hàng 3,hàng 4,hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ hàng.tìm số học sinh của trường ,cho biết số học sinh của trư

Question

Toán Lớp 6: học sinh của 1 trường học khi xếp hàng 3,hàng 4,hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ hàng.tìm số học sinh của trường ,cho biết số học sinh của trường của trường trong khoảng từ 1600 đến 2000 học sinh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 2 tháng 2022-11-23T23:23:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số học sinh của trường đó là x ( học sinh ; 1600 ≤ x ≤ 2000 , x ∈ N** )
  Vì khi xếp hàng 3 , hàng 4 , hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ 
  ⇒ x vdots 3 , x vdots 4 , x vdots 7 , x vdots 9
  ⇒ x ∈ BC( 3 ; 4 ; 7 ; 9 )
  Ta có : 3 = 3
             4 = 2^2
            7 = 7
            9 = 3^2
  ⇒ BCNNNN( 3 ; 4 ; 7 ; 9 ) = 3^2 . 2^2 . 7 = 252
  ⇒ BC( 3 ; 4 ; 7 ; 9 ) = B( 252 ) = { 0 ; 252 ; 504 ; 756 ; 1008 ; 1260 ; 1512 ; 1764 ; 2016 ; … }
  ⇒ x ∈ { 0 ; 252 ; 504 ; 756 ; 1008 ; 1260 ; 1512 ; 1764 ; 2016 ; …. }
  Mà 1600 ≤ x ≤ 2000 ⇒ x = 1764
  Vậy , trường đó có tất cả 1764 học sinh .

 2. Ta gọi số cần tìm là x
  x \vdots 3
  x \vdots 4
  x \vdots 7
  x \vdots 9
  =>x in BC(3;4;7;9);1600<x<200
  Ta có:
  3=3
  4=2^2
  7=7
  9=3^2
  =>BCNN(3;4;7;9)=3^2 .2^2 .7=252
  =>BC(3;4;7;9)=B(252)={0;252;504;756;1008;1260;1512;1764;2016;…}
  Mà 1600<x<2000
  =>x=1764
  Vậy số học sinh của trường đó là:1764 em

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )