Toán Lớp 6: Help!! Tính giá trị của biểu thức P = (-35) x 15 – (-15) x 37 P = (-35) x (-37) – (-15) x 37

Question

Toán Lớp 6: Help!!
Tính giá trị của biểu thức P = (-35) x 15 – (-15) x 37
P = (-35) x (-37) – (-15) x 37, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 9 phút 2022-06-17T12:59:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:  

  P = (-35). 15 – (-15). 37

  => P =(-35) . 15 – 15 . (-37)

  => P = 15[ (-35) – (-37)]

  => P = 15.2 =30

  Vậy P =30

  $\\$
  P =(-35) . (-37) – (-15) . 37

  => P = 35  . 37 – (-15) . 37

  => P = 37[ -35 -(-15)]

  => P = 37 . -20

  => P =-740

 2. Giải đáp:

  P = (-35) xx 15 – (-15) xx 37

  P = (-35) xx 15 + 15 xx 37

  P = 15 xx [(-35) + 37]

  P = 15 xx 2

  P = 30

  ______________________

  P = (-35) xx (-37) – (-15) xx 37

  P = 35 xx 37+ 15 xx 37

   P = 37 xx (35 + 15)

  P = 37 xx 50

  P = 1850

  $#dariana$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )