Toán Lớp 6: help mk vs a)x-103=-203 b)x+(-36)=0 c)x-105=-150 dx-21=-29

Question

Toán Lớp 6: help mk vs
a)x-103=-203 b)x+(-36)=0
c)x-105=-150 dx-21=-29, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 7 ngày 2022-04-14T09:36:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  a) x – 103 = (-203)
  x = (-203) + 103
  x = -100
  Vậy x = -100
  b) x+(-36) = 0
  x = 0 – (-36)
  x = 0+36
  x = 36
  Vậy x = 36
  c)  x-105 = -150
  x = (-150) + 105
  x = -45
  Vậy x =-45
  d) x – 21= -29
  x = (-29) + 21
  x = -8
  Vậy x =-8
  $#Vịt vàng$

 2. a)
  x – 103 = -203
  x              = ( -203 ) + 103
  x              = -100 
  b)
  x + ( -36 ) = 0
  x                       =  0 – ( -36 )
  x                       = 36
  c)
  x – 105 = -150
  x               =  ( -150 ) + 105
  x               = -45
  d)
  x – 21 = -29
  x            =  ( -29 )  + 21
  x            =  -8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )